• 27. marts 2019
  • 19:30
  • Jelling Kro

Som medlem af Jellingnet har du indflydelse på, hvad der sker i foreningen.
En generalforsamlingen er den øverste myndighed, og bestyrelsen skal rette sig efter, hvad der besluttes på generalforsamlingen.

Er der noget du er utilfreds med, eller har du en god idé, som du mener at medlemmerne skal have tilbudt, er generalforsamlingen det sted, hvor du har muligheden for at gøre din indflydelse gældende.

Det er faktisk et lille stykke demokrati der gør sig gældende, så mød derfor op og deltag i general-forsamlingen. Kommer du ikke til generalforsamlingen, hvad indikerer det så for bestyrelsen? 
At bestyrelsen laver det perfekte stykke arbejde, at de ikke gør deres arbejde ordentligt, eller at du som medlem er ligeglad med Jellingnet, som du er medlem af?

Vi forsøger at gøre generalforsamlingen spændende, og de kedelige ting, ønsker vi ligesom dig, overstået hurtigst muligt. Vi plejer at være færdige på en time, og bagefter går snakken lystigt over bordet, mens foreningen giver en øl, en kop kaffe og et stykke kage eller brød.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den. 17. marts 2019, kan mailes til formand@jellingnet.dk, eller afleveres personligt på Kollegievej 7.

Dagsorden: http://www.jellingnet.dk/foreningen/generalforsamling/