• 23. juli 2020
  • 18:30
  • Jelling Bryghus Aps, Jelling

GENERALFORSAMLING i JELLING BRYGHUS


Torsdag den 23. juli 2020 kl. 19.00

Sted: JELLING BRYGHUS - NORDKROGEN 19 - JELLING
Program

KL. 18.30 - 19.00: Ankomst og registrering
KL. 19.00: generalforsamling

Der serveres øl og kaffe.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens og direktørens beretning for 2019 og kig på 2020
3. Regnskab 2019 og Budget 2020
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af intern bilagskontrollant.
7. Årets hjælper
8. Eventuelt.

tilmelding til generalforsamlingen:
Af hensyn til pladskrav og bordopstilling vil vi gerne have en tilmelding
senest tirsdag den 21. juli på mail til jellingbryghus@jellingbryghus.dk.