Parter i projektet

Projektholder:
Foreningen Jelling Heritage

Øvrige parter:
Kongernes Jelling
Jelling Sognehus/Meighedsrådet
Røde Kors Skolen Jelling
Sejd - Art Gallery
Jelling Friskole