Jelling Lokalråd orienterer...

By-syn

Jelling Lokalråd har haft møde – et såkaldt By-syn, med medarbejdere fra Vejle kommunes Teknik og Miljø forvaltning, til en snak om bl.a. vej forhold, beplantning, trafiksikkerhed.

Et af de punkter, som Lokalrådet ønskede drøftet, var en bedre sikring af krydset Mølvangvej/Fårupvej. Kommunen erkender, at der fortsat er problemer i krydset, selvom der flere gange er fortaget ændringer/forbedringer.

Politiet registrerer dog ikke mange uheld i krydset.Lokalrådet vil derfor opfordre til, at ulykkesramte og vidner til uheld melder uheldet ind til Jelling Lokalråd, hvis der ikke bliver ringet til politiet.

Også hvis der observeres noget, der er lige ved at gå galt -nær ved uheld- ved dette kryds eller andre af de trafikfarlige steder i Jelling- vil lokalrådet gerne høre om det og samle oplysningerne sammen.

Skriv gerne til os på Facebook eller på mail.

 

”Giv et Praj”

Lokalrådet vil også opfordre til, at I bruger muligheden for at gøre Vejle kommune, Teknik og Miljø opmærksom på mindre mangler på ”Giv et Praj”. www.vejle.dk/selvbetjening/giv-et-praj/

App’en "Giv et praj - Vejle Kommune" kan også bruges.

Hvis der er et hul i vejen, et skævt skilt eller et væltet træ, men også, hvis det er svært at passere på gåben eller på cykel pga. buske og hække, der fylder for meget. Eller spærrer for udsyn.

 

Midgårdsormen på torvet ved Byens Torv

Vejle kommune oplyste, at man er ved at finde ud af en løsning til at tydeliggøre graveringen i fliserne.

Vi opfordrede til, at der laves en eller anden form for skiltning, der fortæller om historien bag ristningen.

 

Hvor lang tid er ambulancen om at nå frem til dit lokalområde

Sidst skrev vi om DANMARK REDDER LIV, som er et initiativ mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, og Dansk Folkehjælp. Det går ud på at skabe tryghed i netop vores nærmiljø. Ganske almindelige borgere kan blive frivillige førstehjælpere.

Vi har ikke fået ret mange henvendelser, og det kan måske skyldes, at I gerne vil vide mere om opgaven, inden I melder jer. I kan derfor ved at klikke her se den mail, Lokalrådet har modtaget. Heri beskrives i enkeltheder hvad opgaven går ud på.

Interesserede kan henvende sig på mail@jellinglokalraad.dk.

 

Kontakt meget gerne Lokalrådet

Vi vil meget gerne være i dialog med Jellings borgere om ønsker, tanker, ideer til gavn for vores by og opland, opfordrer til at I følger med her på hjemmesiden.

Lokalrådet kan også følges på Facebook; www.facebook.dk/jellinglokalraad  og i Jelling Ugeavis.

Vi hører meget gerne fra dig på mailadressen mail@jellinglokalraad.dk