Lokalplansforslag til høring

Lokalplansforslag til høring

Der er i øjeblikket 2 lokalplansforslag som er til høring.

 

Vejle Byråd har vedtaget forslag til lokalplan 1299 for et område til teknisk anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling og tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2017-29. Planforslagene giver mulighed for at opføre et biogasanlæg.

Frist 9. juli 2019.
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/hoeringer/forslag-til-lokalplan-nr-1299-og-tillaeg-nr-8/

 

Planstrategi 2019 for Vejle Kommune og Trekantområdet er sendt i høring.

Frist 6. august
2019.
http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/planstrategi/