• 24. september 2019
  • 14:00
  • Højagercentret, Jelling

Foredrag: Jesper Birkler, der er fængselspræst i Enner Mark Statsfængsel

Her får vi besøg af Jesper Birkler, der er fængselspræst i Enner
Mark Statsfængsel ved Horsens. Jesper Birkler vil i sit foredrag
komme ind på, hvordan dagligdagen former sig for fangerne i
Nordeuropas mest sikrede fængsel. Vi vil høre om mennesker,
som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner
fængselsstraffe fra nogle få år til forvaring og livstid. Vi vil også
høre om den ofte barske hverdag i fængslet, om det kirkelige
arbejde, om skyld og straf, og om håb og længsel.