• 5. november 2019
  • 14:00
  • Seniorhuset, Jelling

Foredrag: Niels Ole Frederiksen - ”Ufortalte historier fra besætttelsestiden"

Dagens foredragsholder, Niels Ole Frederiksen, kalder sit foredrag
”Ufortalte historier fra besætttelsestiden”. Foredraget kommer ind
på nogle af de skæbnehistorier, som aldrig har nået at blive
nedskrevet i historiebøgerne. En af historierne handler om dengang
”Singapore faldt, men Sdr. Felding holdt” – om ”slaget” i Sdr.
Felding i februar 1942.
Det er fortællinger om svig, trofasthed, afsavn, mod og ranke
holdninger. Hvorfor handlede man, som man gjorde? Foredraget
kommer også ind på, hvorfor vi bliver ved med at interessere os for
besættelsesårene?