• 30. oktober 2019
  • 18:00
  • Seniorhuset, Jelling

Fællesspisning og underholdning.

Vi får mad fra Kirstens Køkken,
og Knud Erik Kristensen, Horsens og hans medmusikanter vil
sørge for underholdningen. Spisningen starter kl. 18.00 og vi
slutter kl. 21.00.