Jelling Lokalråd - for et levende Jelling

Jelling Lokalråd blev etableret i februar 2013 og er et af mange lokalråd i Vejle Kommune. Faktisk har alle lokalsamfund i kommunen et lokalråd, og ideen med lokalrådene er at styrke nærdemokratiet i den meget store Vejle Kommune.

Jelling Lokalråd skal varetage lokalområdets interesser i forhold til Vejle Kommune. Lokalrådet tages med på råd, når Vejle Kommune har planer med byen, og når lokalrådet har ønsker eller gode ideer, bringer vi dem ind til byrådet eller forvaltningen i Vejle.

Jelling Lokalråd ser det som sin fornemmeste opgave at være med til at fremme det gode og aktive liv i byen. Vi arbejder for en levende Jelling by.

Siden stiftelsen har lokalrådet haft fokus på Jelling Midtby, som var ude for meget omfattende forandringer, da Monumentområdet blev oprettet. Det førte også til nogle trafikale udfordringer, som lokalrådet har søgt at få myndighedernes fokus rettet på.

Rådet har i forbindelse med arbejdet med Midtbyen taget udgangspunkt i "Udviklingsplan for Jelling Midtby", som blev vedtaget af Vejle Byråd i 2013. Den kan du se her.

I forbindelse med formand, Søren Fjordsides, udtræden af Jelling Lokalråd, har vi udsendt følgende pressemeddelelse torsdag den 16/8 2018:

Formand for Jelling Lokalråd, Søren Fjordside, har efter eget ønske valgt at træde ud af lokalrådet bestyrelse med øjeblikkelig virkning. Den ledige plads i bestyrelsen overtages af suppleant Bjarne Madsen, og nuværende næstformand Martin Bredthauer bliver ny formand indtil næste generalforsamling, som finder sted i foråret 2019.

Søren Fjordside var med til at starte Jelling Lokalråd i 2013, og har siden da arbejdet ihærdigt for at opfylde rådets målsætning om at være et fælles organ, der - i samspil med offentlige myndigheder og med fokus på lokalbefolkningens forhold - kan varetage områdets sociale, kulturelle, fritidsmæssige, erhvervsmæssige, landskabelige og byplanmæssige interesser.

Jelling Lokalråd står således stærkt i Vejle Kommune på grund af Søren Fjordsides store frivillige arbejdsindsats som formand. Lokalrådet beklager Sørens beslutning og vi takker for den store indsats som Søren har ydet til gavn for Jelling.

Her kan du se Jelling Lokalråds henvendelse til Vejle Kommune den 6. august vedrørende Randbebyggelse:

Henvendelse til Vejle Kommune vedr. Randbebyggelse

Per Rahbek har tegnet denne tegning af Jelling Midtby. Tegningen skal inspirere turister til at gå på opdagelse i Jelling.

Plakaten i A2-størrelse kan købes for 50,- ved henvendelse til kontakt@jellingguiden.dk

Klik HER for at se den i nyt vindue

Klik HER for at se en Powerpoint af Pers arbejdsproces med tegningen.

Jelling Lokalråds HØRINGSSVAR til Banedanmark marts 2018.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Her kan du se tegninger og 3-D-illustration af Byens Torv:

3D-oversigt    

Plantegning