NY BYVISION I JELLING

#BYVISIONJELLING

Hvad synes DU og DIN familie, der er vigtigt i Jelling?

Har DU ideer til små og store tiltag, der kan forbedre din oplevelse af Jelling?

Hvordan vil DU gerne have, at Jelling skal udvikle sig?

Er der noget, DU mangler i Jelling?

 

DU kan få indflydelse på Jellings nye byvision!

 

UPLOAD DIN IDÉ DIREKTE PÅ VEJLE KOMMUNES HJEMMESIDE - ALLE IDÉER SKAL MED!

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvision-jelling/

 

 

Følg med på Lokalrådets Facebook-side og Vejle Kommunes hjemmeside.

 

Arbejdspunkter for Jelling Lokalråd, som de fremgår af årsrapporten for 2018, godkendt ved lokalrådets seneste generalforsamling:

  • Byvisionen for Jelling - forarbejde og visionsproces
  • Samarbejde i BID-regi
  • Genopstilling af Vandstenen
  • Være med til at fremme, at der kommer gang i etape 2 i Monumentplanen
  • Lokal sparringspartner i forbindelse med udviklingsplan vest for højene
  • Give råd til Vejle Kommune mht. belægning, belysning og beplantning i midtbyen, herunder renovering af Stationsvej.
  • Arbejde på forbedring af trafikforholdene i byen. Der vil blive sat fokus på cyklister på Fårupvej, trafikken ved baneoverskæringen, Mølvangvej-krydset, og forbedring af sikkerheden på skoleveje.