Velkommen til Jelling Lokalråds hjemmeside

Her på siden finder du referater, årsrapporter og planer med Jelling. Du kan finde lokalrådets vedtægter og se, hvem der sidder i bestyrelsen, og så er der også en liste over lokalrådets arbejdsgrupper, og hvem der er medlemmer af arbejdsgrupperne. 

Endelig kan du se, hvad lokalrådet aktuelt arbejder med og hvilke planer det har.

Arbejdspunkter for Jelling Lokalråd, som de fremgår af årsrapporten for 2018, godkendt ved lokalrådets seneste generalforsamling:

  • Byvisionen for Jelling - forarbejde og visionsproces
  • Samarbejde i BID-regi
  • Genopstilling af Vandstenen
  • Være med til at fremme, at der kommer gang i etape 2 i Monumentplanen
  • Lokal sparringspartner i forbindelse med udviklingsplan vest for højene
  • Give råd til Vejle Kommune mht. belægning, belysning og beplantning i midtbyen, herunder renovering af Stationsvej.
  • Arbejde på forbedring af trafikforholdene i byen. Der vil blive sat fokus på cyklister på Fårupvej, trafikken ved baneoverskæringen, Mølvangvej-krydset, og forbedring af sikkerheden på skoleveje.