Arbejdsgrupper - udvalg

 

Trafikale forhold i Jelling

Gruppen beskæftiger sig med trafikforhold i bred forstand. Det handler om veje, stier, skiltning og fremkommelighed i forhold til til både "bløde" trafikanter, turister og kørende samt andre trafikale problemstillinger, som borgere i Jelling henvender sig om.

Arbejdsgruppen har som mål at være et samarbejdsorgan i forhold til borgerne i Jelling og Vejle Kommune, således at eventuelle henvendelser fra borgerne samles i trafikale temaer, der kan danne baggrund for drøftelse med repræsentanter fra Vejle Kommune.

Arbejdsgruppens medlemmer er:

John Jacobsen, Signe Grønvall, Ib Jensen, Karin Tarp og repræsentanter for Bredagerskolen og Jelling Friskole.

Kontaktperson:

John Jacobsen

 

Torvegruppen

Arbejdsgruppen skal komme med ideer til udformningen af Byens Torv. Den er kommet med konkrete forslag til, hvordan torvet kan indrettes, og det har taget initiativ til at søge fonde til en vandlegeplads på torvet. Efter indvielse af torvet i august 2017 arbejder gruppen med færdiggørelse af torvet med bymøbler og en vandlegeplads, og desuden arbejder gruppen med et udsmykningsprojekt på torvet.

Arbejdsgruppens medlemer er:

Kristian Jørgensen, Lars Nørgaard, Martin Fessel og Søren Fjordside

Kontaktperson:

Søren Fjordside

 

Jelling-Billundbanen

Arbejdsgruppen ser på konsekvenserne for Jelling i forbindelse med, at der bliver etableret en jernbane fra Jelling til Billund. Arbejdsgruppen er kommet med bemærkninger og forslag til idehøringsfasen for banen i 2014, og gruppen ser nærmere på den VVM-rapport, som BaneDanmark har præsenteret i starten af 2018

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Anton Andersen, Camilla Holm Aslerin, Jens K. Poulsen, Jørgen Juul, Mogens Lind, Ulla Riisbjerg Thomsen, Viggo Friis Sørensen og Ib Jensen.

Kontaktperson:

Ib Jensen

 

Jellingguiden hjemmeside - kommunikation:

Arbejdsgruppen er først og fremmest ansvarlig for at vedligeholde og optimere den lokale hjemmeside jellingguiden.dk. Desuden kan gruppen tage initiativ til at fremme kommunikation i lokalsamfundet på andre områder.

Arbejdsgruppen består af:

Emily Bergstrøm, Bjarne Andersen og Stine Bo Nørgaard

Kontaktperson:

Stine Bo Nørgaard