Praktiske informationer

Parkering:

På kortet nedenfor er de mest oplagte parkeringsmuligheder for personbiler markeret med røde cirkler.

Øverst til venstre er markeret en parkeringsplads på Vestergade.

I midten af kortet er markeret en parkeringsplads på Runevej.

I midten af kortet til venstre er markeret to parkeringspladser ved Byens Hus med indkørsel via Bethaniavej eller Møllegade.

Nederst på kortet er markeret to parkeringspladser ved stationen på Jernbanevej. Der kan parkeres både øst og vest for stationen.

Kommer man derimod til Jelling i bus, er der et par andre parkeringsmuligheder.

Man kan enten vælge at parkere i de optegnede båse på Herningvej eller i rabatten på Bredager.

 

Offentlige toiletter:

Der findes 3 steder med offentlige toiletter i byen. De er alle markeret med en rød cirkel på kortet herunder.

Øverst på kortet er markeret et offentligt toilet i Monumentområdet.

I midten på kortet er markeret et offentligt toilet på SuperBrugsens parkeringsplads.

Nederst på kortet er markeret et offentligt toilet i Byens Hus. Bemærk at huset er åbent alle dage fra kl. 8 til 22.

 

Hundeluftning:

Du er meget velkommen til at have din hund med rundt i byen i snor. Husk blot at samle eventuelle efterladenskaber op og lægge dem i en skraldespand.

Har din hund lyst til, eller brug for, at blive sluppet løs i skoven, er dette muligt i Jelling Hundeskov. Her kan hunden løbe frit i et indhegnet område og der er mulighed for at møde og lege med andre hunde.

Hundeskovens adresse er Ringvejen 253, 7300 Jelling. Du kan læse mere om Hundeskoven på denne side: www.jellingguiden.dk/sites/kultur-og-natur/natur/hundeskoven/